Author Posts

6 stycznia 2015 at 10:59 am

Okoń ma teraz wymiar ochronny 18 cm ( osobiście jestem za zwiększeniem przynajmniej do 20cm ). Obręb ochronny na „jazie” został wydłużony do wyjścia z zimnego ( żeby tylko lepiej tam pilnowali )